fbpx Jarosław Szuta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Szuta

Jarosław Szuta

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2006 roku

Jarosław Szuta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców parafii Jeleńcz w powiecie tucholskim (od końca XVI wieku do  1831 roku)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. PAP w Słupsku, prof. dr hab. Maria Biolik

Dyplom nr 2703.


Gdańsk, 29 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: