fbpx Agnieszka Tomasik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Tomasik

Agnieszka Tomasik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2006 roku

Agnieszka Tomasik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„(Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie Dziennika w twórczości Andrzeja Kijowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Marta Wyka

Dyplom nr 2676.


Gdańsk, 28 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: