fbpx Grzegorz Jerzy Trębicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Jerzy Trębicki

Grzegorz Jerzy Trębicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2006 roku

Grzegorz Jerzy Trębicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fantasy. Ewolucja gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, dr hab. Joanna Kokot, prof. UWM

Dyplom nr 2624.


Gdańsk, 14 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: