fbpx Katarzyna Wach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Wach

Katarzyna Wach

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 marca 2006 roku

Katarzyna Wach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O prozie Michała Białuckiego. Studium wybranych problemów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Data, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Stanisław Burkot

Dyplom nr 2638.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: