fbpx Agnieszka Woynarowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Woynarowska

Agnieszka Woynarowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Agnieszka Woynarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Publiczny dyskurs i doświadczenie indywidualne niepełnosprawności intelektualnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. UG, dr hab. Amadeusz Roman Krause, prof. UWM

Dyplom nr 2683.


Gdańsk, 07 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: