fbpx Radosław Wróblewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Radosław Wróblewski

Radosław Wróblewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2006 roku

Radosław Wróblewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Facje litodynamiczne bariery piaszczystej na przykładzie Półwyspu Helskiego (rejon Chałupy - Kuźnica)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Recenzenci: dr hab. Wacław Florek, prof. PAP w Słupsku, dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2679.


Gdańsk, 11 lipca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: