fbpx Olga Wrońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Wrońska

Olga Wrońska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 marca 2006 roku

Olga Wrońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Les rapports entre la psychanalyse, la littérature et les études littéraires en France”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Mateusz Malinowski, dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. UŚ

Dyplom nr 2637.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: