fbpx Elżbieta Wyrwa-Hofman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Wyrwa-Hofman

Elżbieta Wyrwa-Hofman

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Elżbieta Wyrwa-Hofman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka finansowania szkolnictwa podstawowego i średniego w latach 1992-1996 na  przykładzie miasta Sopot”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2670.


Gdańsk, 21 czerwca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: