fbpx Piotr Witold Kąkol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Witold Kąkol

Piotr Witold Kąkol

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Piotr Witold Kąkol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku - wokół gdańskiego afisza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Leyko, prof. UŁ, prof. dr hab. Edmund Kotarski

Dyplom nr 2713.


Gdańsk, 07 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: