fbpx Paweł Kozielski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Kozielski

Paweł Kozielski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Paweł Kozielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między romansem a pornografią. Konwencje i stereotypy seksualne w polskiej kulturze popularnej XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kowalski, dr hab. Jerzy Szyłak

Dyplom nr 2715.


Gdańsk, 07 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: