fbpx Edyta Alina Trębaczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edyta Alina Trębaczkiewicz

Edyta Alina Trębaczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Edyta Alina Trębaczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Buddenbrooks von Thomas Mann und Noce i dnie (Nächte und Tage) von Maria Dąbrowska. Eine vergleichende Studie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Ossowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dziergwa, dr hab. Marian Holona, prof. PWSZ w Elblągu

Dyplom nr 2717.


Gdańsk, 07 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: