fbpx Ewa Zielińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Zielińska

Ewa Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2006 roku

Ewa Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Składnia zdania pojedynczego w gwarach kociewskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW, prof. dr hab. Bogdan Walczak

Dyplom nr 2704.


Gdańsk, 29 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: