fbpx Paweł Antonowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Antonowicz

Paweł Antonowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2006 roku

Paweł Antonowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prof. SGH, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 2706.


Gdańsk, 16 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: