fbpx Grzegorz Cyprian Welizarowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Cyprian Welizarowicz

Grzegorz Cyprian Welizarowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Grzegorz Cyprian Welizarowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Oral Origins of Contemporary Chicano Theater and Performance

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon, dr hab. Andrzej Żurowski, prof. PAP w Słupsku

Dyplom nr 2714.


Gdańsk, 07 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: