fbpx Małgorzata Grabus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Grabus

Małgorzata Grabus

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Małgorzata Grabus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Koncepcja działań dostosowujących kulturę organizacji przedsiębiorstw deweloperskich do  ich strategii

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2723.


Gdańsk, 10 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: