fbpx Urszula Agata Kozłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Urszula Agata Kozłowska

Urszula Agata Kozłowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2006 roku

Urszula Agata Kozłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyznaczanie wybranych wkładów do  mezoskopowego pola siłowego UNRES do  obliczeń struktur i dynamiki białek na  podstawie pierwszych zasad”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2728.


Gdańsk, 30 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: