fbpx Arkadiusz Wowerka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Wowerka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Wowerka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 2007 roku

Arkadiusz Wowerka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Faktoring międzynarodowy - studium prawa prywatnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 2761.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.