fbpx Emilia Leszkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Leszkowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Leszkowicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2007 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Emilia Leszkowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział wybranych układów neuromodulatorowych jądra konarowo - mostowego nakrywki w regulaji hipokampalnego rytmu theta u szczura.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Weronika Trojniar

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Zbigniew Niechaj

Dyplom nr 2765.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.