fbpx Michał Daszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Daszkiewicz

Michał Daszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2007 roku

Michał Daszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Assesment of Second - Language reading and Writing Skills according to Karl Popper´s Model of Language Functions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, dr hab. Ryszard Wenzel, prof. AP w Częstochowie

Dyplom nr 2757.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: