fbpx Marcin Andrzej Całbecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Andrzej Całbecki

Marcin Andrzej Całbecki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2006 roku

Marcin Andrzej Całbecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fenomen lęku w poezjii Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG, prof. dr hab. Jerzy Święch

Dyplom nr 2741.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: