fbpx Renata Sosnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Renata Sosnowska

Renata Sosnowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 stycznia 2007 roku

Renata Sosnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poszukiwanie inhibitorów dimeryzacji ludzkiej Cystatyny C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW

Dyplom nr 2773.


Gdańsk, 12 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: