fbpx Joanna Stanisława Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Stanisława Nowak

Joanna Stanisława Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2007 roku

Joanna Stanisława Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Żebrowski

Recenzenci: dr hab. Henryk Machel, prof. UG, prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

Dyplom nr 2770.


Gdańsk, 02 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: