fbpx Anna Jahnz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Jahnz

Anna Jahnz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 stycznia 2007 roku

Anna Jahnz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Wisły”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Golimowski, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 2754.


Gdańsk, 14 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: