fbpx Anna Marlena Synak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Marlena Synak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Marlena Synak

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Anna Marlena Synak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Migracja elektronowej energii wzbudzenia w jednoosiowo o zorientowanych polimerach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Bojarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Alfons Kawski, dr hab. Jacek Przemysław Goc, prof. PP

Dyplom nr 2775.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.