fbpx Anna Danuta Kogut | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Danuta Kogut | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Danuta Kogut

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2007 roku

Anna Danuta Kogut

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność reologicznych własności powierzchniowych warstw naturalnych surfaktantów wód morskich i śródlądowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Pogorzelski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Maciej Kolwas

Dyplom nr 2766.


Gdańsk, 09 lutego 2007 r.