fbpx Katarzyna Karolina Świerk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Karolina Świerk

Katarzyna Karolina Świerk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2007 roku

Katarzyna Karolina Świerk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane metale ciężkie w przemysłowych osadach ściekowych i ich wpływ na  środowisko naturalne.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 2780.


Gdańsk, 15 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: