fbpx Dariusz Błażej Wyrzykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Błażej Wyrzykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Błażej Wyrzykowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lutego 2007 roku

Dariusz Błażej Wyrzykowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura, właściwości magnetyczne i termiczne tetrahalogenożelazianów (III) z kationami azotowych zasad organicznych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Recenzenci: dr hab. Wiesława Ferenc, prof. UMCS, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Dyplom nr 2776.


Gdańsk, 26 lutego 2007 r.