fbpx Małgorzata Czaja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Czaja

Małgorzata Czaja

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 lutego 2007 roku

Małgorzata Czaja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania równowag heterokoniugacji cząsteczkowej w środowiskach niewodnych binarnych układów rozpuszczalników mieszanych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Eugeniusz Grech

Dyplom nr 2779.


Gdańsk, 05 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: