fbpx Anna Góralewska-Słońska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Góralewska-Słońska

Anna Góralewska-Słońska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2006 roku

Anna Góralewska-Słońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura funkcji kierowania w szkołach ponadgimnazjalnych - identyfikacja i uwarunkowania.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Tokarski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 2744.


Gdańsk, 01 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: