fbpx Małgorzata Cygańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Cygańska

Małgorzata Cygańska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2007 roku

Małgorzata Cygańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US, dr hab. Kazimierz Gorczyński, prof. UG

Dyplom nr 2763.


Gdańsk, 01 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: