fbpx Katarzyna Wegner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Wegner

Katarzyna Wegner

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lutego 2007 roku

Katarzyna Wegner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efekty podstawnikowe 5-benzylidenorodanin.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Foks, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Dyplom nr 2778.


Gdańsk, 05 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: