fbpx Dariusz Wojciech Piasek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Wojciech Piasek

Dariusz Wojciech Piasek

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2006 roku

Dariusz Wojciech Piasek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rycerskie i szlacheckie siedziby obronne na  Pomorzu Gdańskim w XIII - połowie XVII wieku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: dr hab. Klemens Bruski, prof. UG, prof. dr hab. Leszek Kajzer

Dyplom nr 2747.


Gdańsk, 01 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: