fbpx Ewa Konefał | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Konefał

Ewa Konefał

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2007 roku

Ewa Konefał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieustabilizowane neologizmy rosyjskie w przekładzie tekstów publicystycznych na  język polski.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dyplom nr 2782.


Gdańsk, 14 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: