fbpx Adrian Karpowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adrian Karpowicz

Adrian Karpowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2010 roku

Adrian Karpowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwiązania Carathéodory'ego hiperbolicznych równań i nierówności różniczkowo funkcyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński

Recenzenci: prof. PK, dr hab. Ludwik Byszewski, prof. UŁ, dr hab. Dariusz Piotr Idczak

Dyplom nr 3303.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: