fbpx Anna Kalinowska-Żeleźnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

Anna Kalinowska-Żeleźnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Meeting planning jako narzędzie marketingu politycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Dyplom nr 2788.


Gdańsk, 20 kwietnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: