fbpx Marcin Gerwin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Gerwin

Marcin Gerwin

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

Marcin Gerwin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idea i praktyka kształtowania zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie współczesnych przemian globalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, dr hab. Sebastian Wojciechowski, prof. UAM

Dyplom nr 2789.


Gdańsk, 15 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: