fbpx Maja Megier | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maja Megier

Maja Megier

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

Maja Megier

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ globalizacji na  nierówności gospodarczo-społeczne we  współczesnym świecie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: dr hab. Ewa Polak, prof. UG, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2794.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: