fbpx Anna Flisikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Flisikowska

Anna Flisikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2007 roku

Anna Flisikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środowisko pisarzy gdańskich w latach 1945-1989. Funcjonowanie. Działalność. Znaczenie.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, dr hab. Zbigniew Zielonka

Dyplom nr 2801.


Gdańsk, 14 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: