fbpx Arkadiusz Banach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Banach

Arkadiusz Banach

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2007 roku

Arkadiusz Banach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza jakościowa i ilościowa seskwiterpenów w rodach diploidalnych Solanum i odmianach Solanum tuberosum oraz ocena ich wpływu na odporność wobec wybranych patogenów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz, prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Dyplom nr 2807.


Gdańsk, 27 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 grudnia 2015 roku, 17:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: