fbpx Małgorzata Olga Schulz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Olga Schulz

Małgorzata Olga Schulz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2007 roku

Małgorzata Olga Schulz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Topical Invention, Genre Mixture and Intertextuality in the Fiction of A.S. Byatt”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. David Malcolm, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG, prof. dr hab. Artur Blaim

Dyplom nr 2810.


Gdańsk, 29 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: