fbpx Jacek Fabisiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Fabisiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Fabisiak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2007 roku

Jacek Fabisiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nagromadzanie polonu, uranu i plutonu w ptakach morskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Bem, doc. dr hab. Jerzy Mietelski

Dyplom nr 2808.


Gdańsk, 27 czerwca 2007 r.