fbpx Magdalena Renata Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Renata Zalewska

Magdalena Renata Zalewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2007 roku

Magdalena Renata Zalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transfer energii w układach: nanostruktury półprzewodników i jony lantanowców (III) spułapkowane na nośnikach kserożelowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Adrian Kozanecki, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2812.


Gdańsk, 12 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: