fbpx Aleksandra Stanisława Napiórkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Stanisława Napiórkowska

Aleksandra Stanisława Napiórkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2007 roku

Aleksandra Stanisława Napiórkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza oraz  badania biologiczne peptydów zawierających nukleozydy oraz  zasady nukleinowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz, dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. PŁ

Dyplom nr 2813.


Gdańsk, 12 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: