fbpx Anna Maria Melcer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Melcer

Anna Maria Melcer

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

Anna Maria Melcer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

N-Alkilowe pochodne ADGP jako potencjalne chemoterapeutyki przeciwgrzybowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2814.


Gdańsk, 12 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: