fbpx Marcin Glicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Glicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Glicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2007 roku

Marcin Glicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych na  rynku kapitałowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: dr hab. Leszek Ogiegło, prof. UŚ, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 2816.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.