fbpx Marek Machnij | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Machnij

Marek Machnij

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2007 roku

Marek Machnij

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problematyka związana z udziałem małżonka w spółce cywilnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 2817.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: