fbpx Anna Magdalena Wojewnik-Filipkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Magdalena Wojewnik-Filipkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Magdalena Wojewnik-Filipkowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Anna Magdalena Wojewnik-Filipkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: dr hab. Ewa Siemińska, prof. UMK, dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG

Dyplom nr 2826.


Gdańsk, 23 lipca 2007 r.