fbpx Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. AE we Wrocławiu, dr hab. Wanda Kopertyńska

Dyplom nr 2827.


Gdańsk, 23 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 15:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: