fbpx Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Agata Katarzyna Borowska-Pietrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. AE we Wrocławiu, dr hab. Wanda Kopertyńska

Dyplom nr 2827.


Gdańsk, 23 lipca 2007 r.