fbpx Krzysztof Szczepaniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Szczepaniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Szczepaniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Krzysztof Szczepaniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Górczynska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Gawron, prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 2825.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.