fbpx Krzysztof Szczepaniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Szczepaniak

Krzysztof Szczepaniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Krzysztof Szczepaniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Górczynska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Gawron, prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 2825.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: