fbpx Michał Kubiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Kubiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Kubiak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Michał Kubiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce w latach 1991-2003”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2832.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.